top of page

Privacybeleid

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Ad Libitum Vins om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen, inclusief op onze website, https://adlibitumvins.com en andere sites die we bezitten en exploiteren.

 

 

Dit beleid is van kracht vanaf 8 september 2021 en is voor het laatst bijgewerkt op 8 september 2021.

 

Informatie die we verzamelen

 

Informatie die we verzamelen omvat zowel informatie die u ons bewust en actief verstrekt wanneer u gebruikmaakt van of deelneemt aan een van onze diensten en promoties, en alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens toegang tot onze producten en diensten.

 

Loggegevens

 

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser loggen. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw apparaat, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht, andere details over uw bezoek en technische details die voorkomen in combinatie met eventuele fouten die u kunt tegenkomen.

 

 

Houd er rekening mee dat hoewel deze informatie op zichzelf misschien niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk is om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

 

Persoonlijke informatie

 

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, waaronder een of meer van de volgende zaken:

 

 

Naam

E-mail

Geboortedatum

Thuis/postadres

 

Legitieme redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

 

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen als we een legitieme reden hebben om dit te doen. In dat geval verzamelen we alleen persoonlijke informatie die redelijkerwijs nodig is om onze diensten aan u te leveren.

 

Verzameling en gebruik van informatie

 

We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u een van de volgende dingen doet op onze website:

 

 

Meld u aan om updates van ons te ontvangen via e-mail of sociale mediakanalen

Gebruik een mobiel apparaat of webbrowser om toegang te krijgen tot onze inhoud

Neem contact met ons op via e-mail, sociale media of vergelijkbare technologieën

Wanneer u ons vermeldt op sociale media

 

 

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 

 

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 

 

om u in staat te stellen uw ervaring van onze website aan te passen of te personaliseren

 

om contact met u op te nemen en met u te communiceren

voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief om onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende socialemediaplatforms te beheren en te verbeteren

voor interne administratie en administratieve doeleinden

 

 

Houd er rekening mee dat we informatie die we over u verzamelen kunnen combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we ontvangen van andere vertrouwde bronnen.

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en terwijl we deze informatie bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

 

 

Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. We zullen de wetten naleven die op ons van toepassing zijn met betrekking tot een datalek.

 

 

U bent verantwoordelijk voor het selecteren van een wachtwoord en de algehele beveiligingssterkte ervan, om de veiligheid van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze services te waarborgen.

 

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is. Deze periode kan afhankelijk zijn van waarvoor we uw gegevens gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is, zullen we deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen die u identificeren.

 

 

Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

 

Leeftijdsvereiste:

 

Iedereen die de website betreedt, moet ouder zijn dan 18 jaar.

 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

 

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 

 

een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde onderneming van ons bedrijf

externe serviceproviders om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, bijvoorbeeld IT-serviceproviders, gegevensopslag-, hosting- en serverproviders, adverteerders of analyseplatforms

onze medewerkers, aannemers en/of gerelateerde entiteiten

onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners

sponsors of promotors van een wedstrijd, sweepstake of promotie die we organiseren

rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met feitelijke of toekomstige juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

derden, inclusief agenten of onderaannemers, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u

derde partijen om gegevens te verzamelen en te verwerken

 

Internationale overdracht van persoonlijke informatie

 

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en/of verwerkt waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben. Houd er rekening mee dat de locaties waarnaar we uw persoonlijke informatie opslaan, verwerken of overdragen mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten hebben als het land waarin u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Als we uw persoonlijke gegevens overdragen aan derden in andere landen: (i) zullen we die overdrachten uitvoeren in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving; en (ii) we zullen de overgedragen persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

 

U behoudt altijd het recht om persoonlijke informatie van ons achter te houden, met dien verstande dat uw ervaring van onze website kan worden beïnvloed. We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, begrijpt u dat we deze zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U behoudt het recht om details op te vragen van alle persoonlijke informatie die we over u hebben.

 

 

Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u toestemming hebt van die persoon om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

 

 

Als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen. We bieden u de mogelijkheid om u af te melden voor onze e-maildatabase of om u af te melden voor communicatie. Houd er rekening mee dat we mogelijk specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

 

 

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd is.

 

 

Als u van mening bent dat we een relevante wet op de gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en geef ons alle details van de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

 

Gebruik van cookies

 

We gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website op uw computer opslaat en die bij elk bezoek wordt geopend, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u inhoud aan te bieden op basis van de door u opgegeven voorkeuren.

 

Beperkingen van ons beleid

 

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

 

Wijzigingen in dit beleid

 

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wijzigingen in wet- of regelgeving weer te geven. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen hier plaatsen op dezelfde link waarmee u dit privacybeleid opent.

 

 

Indien wettelijk vereist, zullen we uw toestemming krijgen of u de mogelijkheid geven om u aan of af te melden voor, indien van toepassing, elk nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens.

 

Neem contact op

 

Voor vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

 

 

Ad Libitum Vins

contact@adlibitumvins.com

bottom of page